PERHEPIRKKO_01_ETUSIVU.jpg

Mitä me teemme

Solutos on vuonna 2012 perustettu suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyritys. Meitä solutoslaisia on jo reilut 40 ja toimialueenamme on koko Suomi.

Solutoksen asiakkaita ovat julkisen sektorin sote-palvelutuottajat, joille tarjoamme psykiatrian lääkäripalveluja sekä tuotannonohjauksen ohjelmistoratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme palvelutuotannon jatkuvaa kehittämistä.

Asiantuntemuksemme ydintä ovat mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä sosiaali- ja perhepalvelut. 

Edistyksellisten PIRKKO®- ja PERHEPIRKKO®-ohjelmistopalvelut auttavat asiakkaitamme parantamaan sote-alan laatua ja vaikuttavuutta. Kokeneen asiantuntijapoolin voimin tarjoamme asiakkaillemme myös toiminnan uudistamiseen liittyvää tukea.

Solutoksen toiminnan lähtökohtana on ollut perustajien ─ Kalle Horjamon, Veijo Nevalaisen ja Jyrki Korkeilan ─ palava intohimo uudistaa Suomen psykososiaalisia palveluja viimeisimmän näyttöön perustuvan tutkimustiedon mukaisiksi.

PIRKKO®-perheemme

Mielenterveys-, päihde- ja perhepalvelujen kysyntä on jo pitkään ollut voimakkaassa kasvussa. Samaan aikaan hoito- ja palvelujaksoilla on taipumus pitkittyä. Tilanne sitoo ammattilaisten voimavaroja ja tekee akuuttivaiheen intensiivisestä hoidosta haasteellista.

Lisäksi sote-alalla on lisääntyvää tarvetta psykososiaalisten palvelujen tulosten ja kokemusten keräämiselle systemaattisesti ─ ja toiminnan kehittämiselle tulosten ja kokemusten avulla.   
Jotta voimme tukea asiakkaitamme yllä esitetyissä haasteissa, Solutos on kehittänyt PIRKKO®-tuoteperheen, johon kuuluvat:

 • PIRKKO®-tuotannonohjausjärjestelmä, jonka tuella mielenterveyspalvelujen ammattilaiset saavat työlleen enemmän laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta
 • PERHEPIRKKO®-tuotannonohjausjärjestelmä, joka on digitaalinen tuki ja työväline systeemisesti toimiville lastensuojelun ja sosiaalityön ammattilaisille

Tuotannonohjauksen tuen avulla asiakkaamme voivat toteuttaa palvelutuotantoaan suunnitelmallisemmin, oikeudenmukaisemmin ja kansalaisia osallistavammin.

Ajantasainen tilannetieto parantaa palvelujen sujuvaa virtausta ja tehostaa poikkeustilanteiden hallintaa. 

Palvelupolkujen läpinäkyvyys tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden niiden yhteiskehittämiselle. Kansalaisille tämän tarkoittaa nopeampaa toipumista ja parempia edellytyksiä elämässä pärjäämiseen.

Solutos Oy lyhyesti

 • Perustettu vuonna 2012
 • Työntekijöitä reilu 40
 • Liikevaihto (2019) 3,7 miljoonaa euroa, liikevaihtoennuste yli 5,7 miljoonaa euroa (2020)
 • Palveluksessa ostopalvelupsykiatreja melkein 40 ja hallintohenkilöstöä 10
 • Asiakkaina julkisen sektorin sote-palvelutuottajat
 • Ohjelmistoratkaisuna pilvipalveluina tarjottavat PIRKKO® ja PERHEPIRKKO®
 • Ohjelmistopalvelujen ohjelmointityö tapahtuu kumppaniyrityksen osaavan henkilöstön toimesta
 • MDD:n mukainen CE-merkki saatu PIRKKO®-tuotteelle 05/2020, MDR 2a -taso tavoitteena 2021
 • Toimialueena koko Suomi