thisisengineering-raeng-uOhBxB23Wao-unsplash-ds-scaled.jpg

Tuemme kliinistä muutosta

Suomessa muun muassa mielenterveyspotilas saa hoitoa liian harvoin ja se kestää liian pitkään.

Myöskään lastensuojelun asiakas ei välttämättä saa parasta mahdollista hoitoa, sillä lastensuojelun työntekijät vaihtuvat tiheään ja työkenttä on varsin siiloutunut ja pirstalemainen, joten lastensuojelun työprosessi eikä tieto kulje parhain päin.

Muutosta varten olemme kehittäneet PIRKKO®-tuoteperheen, ja järjestyksessä ensimmäisenä PIRKKO®-ohjausjärjestelmän. Se ohjaa ja optimoi hoito- tai asiakassuunnitelmia kokonaisvaltaisesti, resursseja säästäen.

PIRKKO®-järjestelmä on alun perin kehitetty psykiatrian tarpeisiin mutta soveltuu myös päihde-, perhe- ja sosiaalipalvelujen tarpeisiin.

PIRKKO®-järjestelmällä, Solutoksen arviointipalvelulla sekä lääkäreiden ja muutosjohtamisen tuella asiakas saa kuntoon koko psykososiaaliset palvelunsa.

Perhepirkko systeemiseen lastensuojeluun

Lastensuojelun tarpeisiin kehitämme parhaillaan digitaalista tukea eli PERHEPIRKKO®-työkalua, joka puolestaan tukee systeemisen lastensuojelun asiakasprosessia.

Sekä PIRKKO® että PERHEPIRKKO® ohjaavat palveluntuotantoa menetelmälliseen suuntaan ja tekevät hoidosta ja asiakastyöstä Käypä hoito -suositusten mukaista ja vaikuttavaa – potilaan tai asiakkaan parhaaksi.

Mitä PIRKKO® tarjoaa sote-palveluntuottajille?

PIRKKO®-järjestelmän avulla toteutettava palvelutuotannonohjaus mahdollistaa halutun laadun, määrän ja toimitusajan saavuttamisen optimiresurssein – ja mikä tärkeintä, asiakkaiden ja ammattilaisten hyvinvointia edistäen.

Palvelutuotannonohjauksen avulla palveluntoteuttaja ohjaa tuotantoaan kohti:

  • yhdenmukaisia toimintatapoja (vakiointi/vaihtelun vähentäminen)
  • oikeudenmukaista työnjakoa (oikeudenmukainen suunnittelu ja ohjaus)
  • ajantasaista tilannetietoa (poikkeamien hallinta)
  • potilasvirtauksen edistämistä (hoidon intensiteetti)
  • tarpeettoman työn karsimista

Uudistustakuulla tuloksia

Solutos Oy on kehittänyt myös Uudistustakuun julkisen terveydenhuollon tarpeisiin. Uudistustakuu tarkoittaa, että Solutos ottaa vastuuta julkisen sote-kumppanin toiminnan – esimerkiksi aikuispsykiatrian – kehittämisestä ja toimittaa sille toimitus- ja tulostakuulla lääkäreitä tai muita kriittisiä työntekijöitä.

Uudistustakuussa kehittäminen ja työn johtaminen toteutuvat Solutoksen PIRKKO®-järjestelmän tukemana ja Solutoksen sekä julkisen kumppanin lääkäreiden tiiviissä yhteistyössä.

Solutoksen Uudistustakuu on jo käytössä Sosterissa huhtikuusta 2019 ja Kymsotessa helmikuusta 2020 alkaen. Uusista sopimuksista myös neuvotellaan jatkuvasti.