Solutos_PERHEPIRKKO_Valmennukset-scaled.jpg

PERHEPIRKKO®-valmennukset organisaatiosi apuna

”Laadukkaiden palveluiden subjekti ei ole yksittäinen työntekijä, vaan koko organisaatio.” 

Eileen Munro

PERHEPIRKKO®-valmennus johdolle 

Laadukas, vaikuttava työskentely lastensuojelussa, perhesosiaalityössä ja laajemmin lapsi- ja perhepalveluissa on sidoksissa toimintaympäristöön.

Solutos tukee perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoa vahvistamaan yhteensovittavaa, systeemistä johtamisotetta ja kehittämään omasta organisaatiosta vaativaa asiakastyötä tukevan toimintaympäristön.

PERHEPIRKKO®-digituesta saadaan paras hyöty, kun johto on määritellyt omalle johtamistyölleen selkeät tavoitteet ja toimintatavat. 

PERHEPIRKKO®-valmennukset koostuvat työpajatyöskentelystä, jossa johto pohtii ryhmänä johtamistavoitteitaan ja luo itselleen systeemistä työotetta tukevan tavoitejohtamisen viitekehyksen. 

PERHEPIRKKO®-valmennukset auttavat johtoa kirkastamaan

 • mikä on laatua asiakastyössä ja miten laadun toteutumista johdetaan
 • mitä odotetaan yhteistoiminnalta muiden tahojen kanssa ja miten sitä johdetaan 
 • mikä on työnhallinnan ja työhyvinvoinnin ydintä sosiaalipalveluissa ja miten sitä johdetaan 
 • miten systeeminen kehitystyö omassa organisaatiossa vähentää turhia kustannuksia  

PERHEPIRKKO®-valmennus tiimeille ja työntekijöille  

Vaikka PERHEPIRKKO® on luotu tukemaan suhdeperustaista, systeemistä työotetta, se ei korvaa ihmistä! 

Osaava, vuorovaikutustaitoinen työntekijä, kokemuksen myötä rakentuva ja vahvistuva ammattitaito, turvallinen tiimi ja kannustava esimies ovat edelleen tärkeintä pääomaa laadukkaassa työssä. 

PERHEPIRKKO® ohjaa tekemään työtä arvostavalla, lupaa pyytävällä työotteella ja huolehtimaan asiakkaiden osallisuuden toteutumisesta Valmennuksissa avaamme tiimeille PERHEPIRKKO®-digituen suhdeperustaisen filosofian ja periaatteet.

Perehdymme yhdessä tiimien kanssa siihen

 • mitä ”lupaa pyytävä työote” tarkoittaa tiimille ja mitä se on PERHEPIRKKO®-tuella tehtävässä työssä 
 • mitä on lapsen ja läheisten ehdoilla etenevä toiminnallisuuksien käyttö asiakastyössä 
 • miten ohjelmaa käytetään joustavasti ja räätälöiden 
 • millaisia ohjelman eri toiminnallisuudet ovat, miten niitä käytetään ja miten ne liittyvät toisiinsa 
 • miten ohjelma tukee suoraa asiakastyötä
 • miten ohjelma tukee tiimityötä
 • miten ohjelma tukee verkostotyötä 

PERHEPIRKKO®-käyttöönottokoulutus tiimeille ja työntekijöille

PIRKKO®-käyttöönottokoulutus on valmennusten viimeinen vaihe, jossa opitaan PERHEPIRKKO®-sovelluksen tekninen käyttö ja integraatio asiakaskertomusjärjestelmään.

Käyttöönottokoulutuksen jälkeen käyttöohjeet löytyvät opasvideoina ohjelmasta.  

Solutos uudistuskumppanina 

Solutoksen asiantuntijoilla on vahva kokemus kehittämisestä ja muutoksen läpiviennistä perhe- ja sosiaalipalveluissa. 

PERHEPIRKKO®-sovelluksen ja -valmennusten lisäksi tuemme mieluusti palveluidenne kehittämistä muillakin tavoin. Kysy lisää asiantuntijapalveluistamme! 

Muuta tarjontaamme

 • systeemisen työotteen koulutukset ja temaattiset täydennyskoulutukset 
 • dialoginen ja voimavarakeskeinen työnohjaus johdolle ja tiimeille 
 • systeemisellä työotteella tehtävien asiakasprosessien auditoinnit 
 • lastensuojelun moniammatillisen yhteistoiminnan ”kehityssprintit” 
 • tuki kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen 

Ota yhteyttä

Sosiaali- ja perhepalveluiden liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, p. 050 301 4737, sanna-tuulia.lehtomaki@solutos.fi